Skip to content

CONTACTO

BALSA

Baucells Alibés, SA

T. 93 850 27 43
F. 93 850 20 74

Onze de setembre, 48-50
08508 Les Masies de Voltregà
(Barcelona)

Balsa

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals, li informem que el responsable del tractament és BAUCELLS ALIBÉS, S.A. domiciliada a les Masies de Voltregà (08508), al Carrer Onze de Setembre, 48-50, amb NIF A08953887 i a./e.: balsa@balsa.cat.

Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de mantenir informats als interessats dels serveis que s’ofereixen en base a l’article 6.1 a) del RGPD. Les dades proporcionades es conservaran en un termini màxim de cinc anys des de la última gestió realitzada, sempre que no s’hagi sol·licitant abans la seva supressió. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.  

Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació. També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.

 Assabentat de tot això dono el meu consentiment per al tractament de les meves dades personals que voluntàriament cedeixo i en la forma informada.

SITUACIÓ