Skip to content

VETERINÀRIA

Veterinària

PORCÍ

Vacunacions
Ecografies
Clínica
Servei de nutrició
Control i seguiment tècnic d’explotacions
Control reproductiu informàtic

Veterinària

BOVÍ

Sanejament i vacunacions
Control reproductiu
Clínica i cirurgia
Servei de nutrició
Control de mamitis
Gestió ramadera
Tramitació DARP
Entrada dades

Veterinària

BOTIGA ESPECIALITZADA

Farmàcia veterinària
Material de granja
Articles de seguretat laboral
Pinsos per a garrins marca pròpia